søndag den 11. februar 2018

Bøger om coaching

SAGE Publications Coaching and Mentoring for Business.
'I like this book because it is a smooth read with a good critical and questioning  line throughout. There are some innovations, for example, two leadership chapters,  a very interesting chapter on ethics and some well-constructed vignettes to ponder on. If you are interested in  Coaching and Mentoring for.
Kategori: Bøger & blade - Study books
Coaching - fokus på samtalen.
Coaching - fokus på samtalen præsenterer forskellige filosofiske og teoretiske perspektiver på coachingsamtalen og indeholder desuden analyser af autentiske coachingsamtaler, som finder sted i en organisatorisk kontekst. Bogens kapitler beskæftiger sig med forskellige tilgange til coaching, som de kommer til.
Kategori: Bøger & blade - Samfund - Samfund, div.
Sofia Manning - Coaching I Perspektiv - Bog.
.
Kategori: Bøger & blade - Entertainment - Books
SAGE Publications Coaching and Mentoring.
An essential resource for gaining a critical and contemporary understanding of the field of coaching and mentoring..
Kategori: Bøger & blade - Study books
SAGE Publications Coaching and Mentoring.
A fresh and critical perspective on coaching and mentoring challenges commonly held assumptions about the field..
Kategori: Bøger & blade - Study books
SAGE Publications Coaching and Mentoring.
A theoretically robust guide to coaching and mentoring which integrates theory and practice suitable for students on mentorship programmes in business & management, education, health, social care and nursing..
Kategori: Bøger & blade - Study books
SAGE Publications Coaching and Learning in Schools.
A practical guide to coaching in your school or setting..
Kategori: Bøger & blade - Study books
SAGE Publications Coaching Understood.
As the only coaching text available to take this perspective, Coaching Understood does so by building an understanding of how all the basic elements present in the coaching interaction work and exposes the mystery underlying coaching's success as a personal and professional development intervention..
Kategori: Bøger & blade - Study books
SAGE Publications Coaching Science.
A rigorous yet reader-friendly introduction to the principles of coaching based on the application of scientific knowledge and understanding..
Kategori: Bøger & blade - Study books
SAGE Publications Performance Coaching Skills for Social Work.
This book will help health and social care managers develop their coaching skills in order to support their teams..
Kategori: Bøger & blade - Study books
Wiley Advancing Executive Coaching.
Praise for Advancing Executive Coaching 'Rich in content, this book is an impressive and varied review of the field of coaching from a notable assembly of authors. It is thought provoking yet practical, and represents an important contribution to a fast-moving field. A must read for anyone interested in.
Kategori: Bøger & blade - Study books
SAGE Publications The Coaching Toolkit.
Coaching is happening in every school, and this resource will provide anyone engaged in coaching with everything they need to make sure they're doing it right..
Kategori: Bøger & blade - Study books
Wiley Effective Group Coaching.
Group coaching is rapidly becoming the preferred coaching option for businesses and individuals. Effective Group Coaching is a practical, resource rich, hands-on guide for the group coaching facilitator in one of the fastest growing new disciplines. Organizations, community groups and individuals are.
Kategori: Bøger & blade - Study books
SAGE Publications Life Coaching Skills.
`An excellent introduction to this rapidly expanding field of work. I can thoroughly recommend this book for both experienced and neophyte coaches. Practitioners from other professions and the layperson may also find the skills useful' - Professor Stephen Palmer, Coaching Psychology Unit, City University Life.
Kategori: Bøger & blade - Study books
SAGE Publications The Coaching Relationship in Practice.
Exploring the coach-coachee relationship, this book considers the relationship at each stage of the coaching process and will equip readers with the necessary skills and knowledge for building and maintaining successful coaching relationships.
Kategori: Bøger & blade - Study books
Lindhardt og Ringhof Ledelsesbaseret coaching.
'Når man coacher som leder, skal man coache som leder.' Skal coaching kunne fungere som et ledelsesværktøj, må det tage afsæt i de særlige vilkår, der er gældende på den enkelte arbejdsplads og for relationerne mellem leder, mellemleder og medarbejder - det er udgangspunktet for denne bog. I Ledelsesbaseret.
Kategori: Bøger & blade - Study books
L&R Business God coaching.
Bogen er skrevet i et klart og let tilgængeligt sprog. Den er fuld af nyttige coachingmodeller, som er lige til at bruge i praksis. Jeg har ikke tidligere beskæftiget mig med coaching, men efter at have læst bogen har jeg fået en god forståelse for, hvad coaching er, og hvordan jeg kan bruge det i mit daglige.
Kategori: Bøger & blade - Study books
Wiley Transforming Adults Through Coaching: New Directions for Adult and Continuing Education, Number 148.
The field of coaching adult populations has grown dramatically over the past two decades. This volume brings together coaching scholars and experts to review this trend, examine some of the theoretical foundations of the field, and explore how coaching adults manifests itself in the workplace, at executive.
Kategori: Bøger & blade - Study books
Wiley The Art of Coaching Teams.
The missing how-to manual for being an effective team leader The Art of Coaching Teams is the manual you never received when you signed on to lead a team. Being a great teacher is one thing, but leading a team, or team development, is an entirely different dynamic. Your successes are public, but so are your.
Kategori: Bøger & blade - Study books

Hvad er erhvervscoaching?

Erhvervscoaching er et samarbejde, der handler om at skabe afklaring og optimale resultater for virksomheder og dens medarbejdere. Det kan være indefor områder som.

Samarbejde
Motivation
Stresshåndtering
Ledelse
effektivisering
optimering

I erhvervslivet er coaching et godt værktøj, når det drejer sig om at udvikle organisationen, så den bliver effektiv.

Virksomheder, der bruger en erhvervscoaching øger medarbejdernes.

Mange kan have gavn af erhvervscoaching f.eks.: 

Ledere og medarbejdere 
Projektledere og konsulenter 
Selvstændige, iværksættere og private 
Partnerskaber, teams, projekter og processer 

mandag den 22. januar 2018

Hvad er coaching?

Hvad er coaching?

Hvad er coaching?

Coaching er et regelmæssigt og løbende samarbejde – et partnerskab – hvor fokus er at hjælpe dig til at opnå mål, resultater og realisere drømme i dit private og professionelle liv. Via coachingprocessen opnår du en indre forankret klarhed og motivation til at gøre det, der er rigtigt for dig at gøre, for at opnå dine ønsker og forbedre dine kompetencer og livskvalitet. 

I coaching handler det udelukkende om dig og din succes. Du sætter dagsordenen med dine drømme, ønsker, tanker og følelser. Fokus er, hvad der virker for dig. 
Coaching handler om at gå på opdagelse, åbne udviklingsmuligheder og opnå virkningsfulde løsninger. 
Coaching leder til konkret handling, som flytter dig fra ønske til realiserede mål. 

Hvad gør coachen?

Coachen har ansvaret for udviklingen, strukturen og flowet i processen. 
Coachen stiller præcise og udfordrende spørgsmål, som får dig til at opdage nye veje til løsningen og målet. 
Coachen kan benytte interventioner i form af skemaer, modeller og eksperimenter til at perspektivere og til at skabe overblik og retning samt handlekraft. 
Coachen giver løbende feedback og sikre at processen giver mening og gør en forskel for dig på vej mod målet. 

Hvordan samarbejder vi?

Inden du indgår en aftale om et coachingforløb med os, tilbydes du et gratis og uforpligtende møde. Ring eller send en e-mail for at lave en aftale. 

Når du arbejder med en coach, indgår du et partnerskab om en proces, som løber over en kortere eller længere periode. Perioder på 3 til 6 måneder er typisk alt afhængig af det mål og resultat, som ønskes realiseret. 

Coachingen gennemføres fortrinsvis ved personligt møde af 1½ til 2 timers varighed eller på telefonen. Det personlige møde holdes typisk i et mødelokale hos dig/din virksomhed eller i vores lokaler. Telefoncoaching er et effektivt og fleksibelt alternativ til det personlige coachingmøde. 

I forbindelse med den første coachingsession, efter at du har besluttet dig for et coachingforløb hos os, aftales rammerne for forløbet. Din nuværende situation afdækkes og målet for coachingen identificeres og fastlægges. Opleves samarbejdet rigtigt for dig og coachen aftales næste møde, og vi indgår en aftale om coachingforløbet

Hvad er coaching?

Karrierecoaching

Karrierecoaching

Hvordan kommer du videre?

Karrierecoaching hjælper dig i mål med dit næste skridt i karrieren. Du bliver mere klar på din personlighed, dine værdier og dine styrker. Karrierecoaching åbner for dit fulde potentiale, giver dig klarhed og muligheder for at få succes og nå dit ønskede karrieremål. Du får frigivet ressourcer til at gennemfører konkrete handlinger, som fører dig i mål. 
Karrierecoaching løber typisk over 5 – 10 sessioner.

Hvornår kan du med fordel bruge karrierecoaching?

Karrierecoaching kan med fordel benyttes, når du er:
 • Nyuddannet og begynder din professionelle karriere. 
 • Ønsker et nyt job eller et skift i karrieren. 
 • Søger et job. 
 • På vej ud af dit professionelle liv. 

Hvad sker der mere præcist i karrierecoaching?

 • Dine personlige værdier afdækkes. 
 • Konkretisering af dit ønske job eller karrieremål. 
 • Klarhed på dine indre og ydre succeskriterier. 
 • Test og feedback på dine styrker og begrænsninger. 
 • Styrkelse af din kommunikation og optræden. 
 • Coaching på din ansøgning og CV. 
 • Coaching på succes ved ansættelsessamtalen. 
 • Klarhed på, hvad du præcist skal gøre for at nå målet.

Karrierecoaching

Teamcoaching

Teamcoaching

Teams er ofte vejen til det bedste resultat

Teamcoaching udvikler teamet til en velfungerende enhed, som oplever sig selv arbejde sammen med stor synergi mod et fælles mål. Teamcoaching effektiviserer teamets arbejdsproces og det ønskede resultat realiseres hurtigt og godt.
Coachens rolle og antallet af coachingsessioner aftales indledningsvis og afhænger dels af teamets målsætning og dels af antallet af teamdeltagere. 

En god teamcoaching udløser virkningsfuld synergi og har fokus på:
 • Teamets/projektets fælles mål og underliggende værdi. 
 • Rammer, regler og ressourcer. 
 • Arbejdsprocessen, konfliktløsning og feedback. 
 • Deltagernes ansvar, roller og motivation. 
Teamcoaching gør bl.a. en forskel for:
 • Bestyrelser 
 • Lederteams 
 • Forretningsudvalg 
 • Projektteams 
 • Forskellige typer af udvalg 
 • Arbejdsgrupper 
 • En afdeling 
 • En sektion

Teamcoaching


Ledercoaching

Ledercoaching

Bryd ensomheden og let presset

Lederrollen er krævende og kan til tider opleves ganske ensomt. Ledere forventes at gå foran,
være rollemodel på alle parametre for eksterne og interne relationer. Alle "kigger" på lederen, 
han/hun er i dag virksomhedens ikon. Ledere forventes at vide besked og have et klart og 
præcist svar parat her og nu. 

Få et "frirum" til udvikling fri af organisationens kontekst

Coaching af topledere er et "frirum", hvor lederen får modspil, nytænkning, løsningsmuligheder
og feedback på væsentlige ledelsesmæssige dilemmaer. I samarbejdet med den eksterne coach, 
som er helt neutral og fri af organisationens kontekst, får lederen tid og rum til konstruktiv 
refleksion og perspektivering af personlige og strategiske problemstillinger. 

Hvordan træder jeg i karakter som leder?

At kunne lede sig selv er en forudsætning for at lede andre. 
Ledercoaching handler om at integrere din personlige og din formelle autoritet - din personlighed,
lederstil og lederrollen. Det handler først og fremmest om at være dig selv, og gøre dine værdier 
synlige. Lederen skal kende sig selv som menneske, også når han/hun leder. 
Ledercoaching opøver lederens (indre) kompas og klarhed til at vise og vælge vej.
Når du ved, hvem du er, hvad dine værdier er, har retning og mål for øje, så kan du vælge vej og 
handle virkningsfuldt. 

Hvad er de typiske temaer?

 • Personlige og ledelsesmæssige dilemmaer. 
 • Dilemmaer ved forandringer i organisationen. 
 • Skabe klarhed og mening for kunder og medarbejdere. 
 • Håndtering af konflikter. 
 • Balance mellem privat- og arbejdsliv. 
 • Tage lederrollen på sig, som nyudnævnt leder. 
 • Alene vilkåret i ledelsesrollen.

Ledercoaching


Coaching og Etiske principper


1. Tillid

Fundamentet for alle coachingforhold er tillid. Klienten skal have tillid til coachen, for at coachingen virker allerbedst. Tillid bliver opbygget over tid; coachen må vise, at han/hun er pålidelig. 
For at være pålidelig skal coachen demonstrere kompetence og integritet. 

Kompetence

 • Coachen coacher med brug af sine bedste evner og færdigheder hos hver klient. 
 • Coachen demonstrerer kernekompetencerne (se herunder) 
 • Coachen sørger for at være informeret om udviklingen inden for coachingmetoder og coachingteknikker. 
 • Coachen er opmærksom på sit kompetenceniveau og arbejder altid på at forbedre sine færdigheder. 
 • Coachen er opmærksom på personlige problemer og sikrer, at de ikke påvirker det professionelle coachingforhold med klienten negativt. Om nødvendigt opsøger coachen professionel hjælp. Hvis disse problemer skaber problemer med at coache klienterne, vil coachen overveje at begrænse eller helt stoppe sin coachingbeskæftigelse. 

Integritet

2. Respekt for klienten

 • Coachen vil behandle klienter med værdighed og respekt. 
 • Coachen udnytter aldrig klienten personligt, seksuelt eller finansielt. 
 • Coachen opnår tilladelse fra en klient før vedkommendes navn eller feedback bliver brugt som reference. 
 • Coachen vil ikke forsøge at påtvinge klienten sine egne overbevisninger, værdier og synspunkter. 

3. Ærlighed

 • Coachen er opmærksom på sine færdigheder og kvalifikationer og vil reklamere, markedsføre og præsentere dem på troværdig måde. 
 • Coachen vil kun acceptere klienter, når han/hun fornemmer, at der er et match mellem klientens behov og egne kvalifikationer. 

4. Professionel respekt

 • Coachen vil ikke gøre noget, der kan skade den generelle forståelse og accept af coachingen som profession. 
 • Coachen vil ikke påstå eller antyde resultater med coachingen, som han ikke med rette vil kunne opnå. 

Standarder

Vi tilbyder, som professionelt medlem af ICC, sin coaching indenfor rammerne af ICC standarderne.
Disse retningslinier er for alle professionelle medlemmer, og en coach kan kun stille sin professionelle service til rådighed inden for rammerne af ICC-standarderne.

1. Kompetence

 • En coach yder sit bedste for alle sine klienter, og demonstrerer kernekompetencerne gennem sin coaching. 
 • En coach skal holde sig underrettet om nuværende fremherskende forretningsmetoder, nye teknologier, lovmæssige krav og standarder, der relaterer sig til coachingprofessionen. 
 • En coach vil søge at forbedre og udvide sine færdigheder gennem læsning, et coachnetværk og uddannelse. 
 • En coach skal altid være opmærksom på sine færdigheder, sine styrker og sine begrænsninger. En coach skal kun acceptere en opgave som han fornemmer, at han er kompetent til at løfte. 
 • En coach vil ikke komme med påstande, som man ikke kan underbygge på bedste vis. Coachen vil heller ikke påstå, at han har færdigheder, erfaringer eller kvalifikationer, som han ikke har eller tillade at andre fremkomme med sådanne påstande på ens vegne, hverken skriftligt eller mundtligt. 

2. Respekt for klienter

 • En coach vil respektere andres rettigheder til at have andre meninger og overbevisninger end sine egne. Coachen vil ikke forsøge at argumentere for sine egne overbevisninger, værdier og meninger. 
 • Ved coachingarbejdets begyndelse vil coachen så vidt muligt sikre, at klienten forstår coachingaftalen imellem dem. 
 • En coach diskriminerer ikke klienter på nogen urimelig måde. 
 • En coach udnytter ikke klienter personligt, seksuelt eller finansielt. 
 • En coach opnår tilladelse fra klienter, før deres navn eller feedback bruges som reference. 
 • En coach overholder alle aftaler og løfter over for klienten. 

3. Coaching som profession

 • En coach vil respektere andres rettigheder hvad angår copyrights, immaterielle aktiver, trademarks og patenter. 
 • En coach vil ikke med overlæg deltage i forhold, der kunne bringe coachingprofessionen i miskredit. Hvis coachen erfarer at hans arbejde er blevet misbrugt eller fejlagtigt fremstillet, vil han tage fornuftig tiltag til at korrigere dette. 

4. Tavshedspligt og interessekonflikter

 • En coach holder klientens oplysninger fortrolige, undtagen når andet er blevet accepteret af klienten, påbudt ved lov, eller hvis en anden tvingende grund gør det nødvendigt at videregive informationer, så som ved umiddelbar skade eller fare for andre. Informationen, coachen har fået, kan være mundtligt i en session, eller via teknologi så som telefon, computer eller telefonsvarer. 
 • Hvor det er muligt, vil en coach ikke påtage sig professionelle forpligtelser, hvor et eksisterende forhold kan skabe en interessekonflikt. Hvis en sådan konflikt opstår, vil coachen gøre sit bedste for at løse den inden for rammerne af de etiske retningslinier og standarder. 
 • En coach må bruge materiale om en klient, forudsat at klienten ikke på nogen måde kan identificeres. 
 • En coach skal oplyse klienten om alle betalinger han modtager fra tredje part som et resultat af referencer eller vejledning, som han har givet omkring den bestemte klient. 
 • Hvor det er passende professionelt, må en coach samarbejde med andre fagfolk for at hjælpe sin klient, dog altid med klientens tilladelse. 
 • Når en coach bliver spurgt om at stille sig til rådighed for en person eller organisation via tredje part, skal han/hun omhyggeligt evaluere dette forhold og nå frem til, at der ikke er nogen interessekonflikt med hensyn til coachens forskellige roller eller i spørgsmål om tavshedspligt. 
 • En coach’s arbejdsgiver er måske ikke den samme som klienten (for eksempel når en virksomhed forpligter og betaler en coach til at coache en eller flere medarbejdere i virksomheden). I sådanne tilfælde skal coachen klargøre på forhånd med både klient og arbejdsgiver, hvilken feedback, han vil give til arbejdsgiveren, i hvilken format samt hvilken resultater arbejdsgiveren søger at opnå. Dette sikrer, at der er enighed på forhånd mellem coach, klient og arbejdsgiver, og at der ikke sker brud på tavshedspligten eller tillid over for klienten. Hvis der ikke opnås enighed, vil coachen frasige sig opgaven. 

5. Feedback og fremskridt

 • En coach har en ansvarlig fremgangsmåde til at måle sin klients fremskridt. Hvis klienten ikke gør fremskridt, diskuteres dette åbent med klienten som en del af coachingforholdet. 
 • En coach opretter og fører nøje en journal med arbejdet med klienten for at imødekomme professionelle og lovgivningsmæssige krav. 
 • En coach henviser klienter til andre professionelle folk, når det er relevant, som rådgiver, terapeut eller læge når han/hun har kendskab til et problem, der behøver en sådan behandling. 
 • En coach søger altid at undgå skade eller farer for sig selv, klienten eller andre i sit arbejde. 
 • Når der er afbrydelse af coachingforløbet, vil coachen nøje sørge for at lave andre aftaler for klienten. Hvis afbrydelsen er lang, kan det betyde, at der skal findes en anden midlertidig coach inden for ICC. 
 • Coachingforholdet afsluttes med enighed mellem coach og klient, normalt ved slutningen af en på forhånd indgået kontrakt. Hvis coachingen afsluttes af coachen før det aftalte forløb er tilendebragt, tilbyder coachen at refundere betalingen, for hvilken han/hun ikke leverer sin coachingydelse. Hvis coaching er afbrudt af klienten før slutningen af det aftalte forløb, vil klienten betale i forbindelse med opsigelsen, hvis dette på forhånd er aftalt. 

6. Honorarer

 • Coachen vil klart og tydeligt informere klienten om logistik, honorar og planlægningen af coachingforløbet. 
 • En coach kan selv bestemme sit honorar. Han meddeler honorarets størrelse så tidligt som muligt i coachingforløbet. 
 • Hvis der er et problem omkring betaling af honoraret, tager coachen fornuftige skridt til at diskutere denne udfordring på forhånd og bestemme med klienten, hvad der skal ske. Hvis klienten ikke betaler det aftalte honorar, skal coachen tage passende lovgivningsmæssige forholdsregler for at inddrive det.

Udvikling af ledere og medarbejdere

Udvikling af ledere og medarbejdere 

Vi arbejder professionelt med coaching af ledere og medarbejdere i det private erhvervsliv og i offentlige institutioner. 

Et kærligt spark

Via højt kvalificeret coaching udvikler, inspirerer, motiverer, udfordrer og støtter vi ledere og medarbejdere, så de: 
 • Realiserer mål og ønsker. 
 • Opnår større selvindsigt og handlekraft. 
 • Udnytter deres potentiale fuldt ud. 
 • Styrker og udvikler deres kompetencer. 
 • Bliver mere ressourcefulde, tilfredse og sikre på sig selv. 
 • Opnår balance mellem privat- og arbejdsliv. 
 • Forbedrer evnen til at kommunikere og samarbejde effektivt. 
 • Prioriterer, fokuserer og handler virkningsfuldt mod det ønskede resultat. 

Du har svarene - vi stiller spørgsmålene

Vi styrker udvikling ved at skabe tilfredse, engagerede og velfungerende ledere, medarbejdere og teams. Det forbedrer relationerne, kommunikationen og samarbejdet i organisationen. Det igen mobiliserer handlekraft og frigiver ressourcer og det fører til resultater - der holder. 

Grundlæggende antagelser for vores coaching

- Forandring er uundgåelig og påvirker mennesker forskelligt

Al udvikling og forandring – af f.eks. visioner, strategi, teknologi og opgaveløsning – medfører fordele og ulemper for mennesker i organisationen. Store for nogen og små for andre. Ledere og medarbejdere engagerer sig gerne i udviklingen og forandringerne, især når de får mulighed for at tale om deres overvejelser og blive hørt. 

- Positiv tænkning fremkalder energi og fremmer udvikling

Det skaber mere energi og engagement at fokusere på det, der virker end at fokusere på fortidens fejl og fiaskoer. Udvikling fremmes ved at arbejde med alt det, mennesker kan, og vil i et fremadrettet perspektiv. Alle mennesker kan forandre sig og skabe glæde. Fiasko er alene en bedømmelse af kortsigtede resultater. Hvis du ikke har opnået dit mål, betyder det kun, at du ikke har opnået dit mål endnu. 

- Afstanden fra problem til løsning er ofte kortere end vi tror

Problemer er afhængige af øjnene, der ser. Ledere og medarbejdere opfatter ofte virkeligheden på mange forskellige måder. Ofte viser det sig, at de kan skabe ideer til løsning af problemet, når de får lejlighed til at tale med hinanden om deres opfattelser. 

- Handling skaber læring og læring skal skabes
   i den sammenhæng, hvori den skal bruges

Skal læring kunne anvendes konstruktivt, skal den skabes af de ledere og medarbejdere, som er ansvarlige for den fremtidige opgaveløsning. Derfor er førsteprioritet; coachingforløb, der fokuserer på leders og medarbejders egne erfaringer og udviklingsønsker og som fremmer kommunikation og relation i organisationen. 

- Mennesker har alle de redskaber og ressourcer de behøver

Der er ingen mennesker uden ressourcer, kun sindsstemninger uden ressourcer. Du gør det bedste du kan lige nu - men du kan sikkert blive endnu bedre. Vi handler, som om vores mentale billede af verden er virkeligheden. Vores mentale billeder kan imidlertid begrænse vores potentialer mere end de reelle begrænsninger, der er i omgivelserne.

torsdag den 30. november 2017

Coachingkultur

konsulentbistand til implementering af en Coachingkultur i virksomheder. Det handler om at alle medarbejdere får en forudsætning for at ”tænke ud af boksen”. Det handler således om at kunne motivere, nå sine mål og ikke mindst få succes, ALTID! Her er værktøjet coaching! Alle skal således have det rigtige ”Mindset”. Et Mindset som betyder at alle i virksomheden evner at stille de rigtige spørgsmål og lytte til hinanden på et dybere niveau! Der skal således stilles udfordrende spørgsmål til kollegaer, kunder og ikke mindst til sig selv! Implementering af en coachingkultur kræver således at coaching bliver allestedsværende i virksomheden, som igen fordrer uddannelse og vejledning på tværs af organisation. Har det din interesse og ønsker du derfor at høre mere om Coachingkultur,

Skype Coaching

Vi tilbyder b.la. Skype Coaching. Dette forgår med video og lyd, således at du får den samme oplevelse som hvis du fysisk sad over for din coach. Fordelen er at du spare transporten ud til din coach, samtidig med at du selv vælger det sted du vil coaches fra. Vi anbefaler at du vælger et egnet lokale til lejligheden. Et hvor der er ro og hvor du ikke vil blive forstyrret af udefra kommende lyde eller personer. Der er også vigtigt at du har en god internet-forbindelse, således at Skype datalinjen er optimal, så du undgår uregel-mæssigheder i video- og lydkvalitet under selve seancen. Du kan bruge tjenesten fra din PC, din smartphone eller din tablet og vi råder dig samtidig til at du bruger headset med mikrofon til lejligheden. Start med et kvarters gratis speed coaching og få inspiration til et videre forløb. 

Life Coaching

Life Coaching handler om dine livsmål. Det handler om dine drømme. Dem du ønsker at gøre til virkelighed. Hvad enten det drejer sig om f.eks. din ønske-uddannelse, at tabe sig, nyt job eller starte egen virksomhed, balancen mellem arbejde og fritid, rygestop, eller en hvilken som helst anden drøm du har, hvor du har brug for at få støtte til at udarbejde en effektiv plan, så du kan opnå det du ønsker for dit liv, så vil Life Coaching være noget for dig. Coachen hjælper dig med at definere realistiske mål, se lyset for enden af tunellen, opsætte en effektiv handlingsplan og støtter dig igennem hele forløbet, således at det du troede var svært, ligger lige for og er noget der blive opnåligt, så du får succes. Start med et kvarters gratis speed coaching og få inspiration til et videre forløb. 

Medarbejder Coaching

Alle medarbejder kan fra tid til anden have behov for at blive coachet. Emic Knowledge Company coacher derfor alle typer medarbejdere i en virksomhed, efter behov. Dette behov er der hvis f.eks. motivationen halter, hvis målene ikke opnås, hvis effektiviteten er lav, ved stress, når større forandringer skal gennemføres, når der er problemer i gruppen og ikke mindst ved afskedigelser. Start med et kvarters gratis speed coaching og få inspiration til et videre forløb. 

Salgscoaching

Vi coacher din salgsstyrke! Emic Knowledge Company er specialiseret i at coache sælgere, således at de bedre får succes og opnår de opsatte salgsmæssige resultater. Vi mener at sælgere periodisk bør coaches, da salg metaforisk er en disciplin på linje med sportsudøvelse. Sælgeren skal kontinuerligt understøttes ift. sin salgsmæssige kampgejst og sportsånd, igen metaforisk ment, således at denne kan opnå de opsatte salgsbudgetter, også i svære perioder. Når dette er sagt, anbefaler vi også at salgslederen bliver coachet og på sigt selv bliver klædt på til at coache sit team. Start med et kvarters gratis speed coaching og få inspiration til et videre forløb.

Salgsleder Coaching

Salgsledelsen er som oftest spydspidsen i en virksomhed. Salgslederen skal b.la. kunne inspirere, motivere, delegere, eksekvere og tilsikre at de opstillede salgsbudgetter opnås med succes. Udfordringen er at forstå sit team, forstå den enkelte medarbejders personlighed og motivation og ikke mindst få sit salgsteam til at harmonere, så alle opnår sine mål. En opgave som ikke altid er lige let for den travle salgsleder. Ofte oplever salgslederen desuden at resultaterne ikke kommer så let og har derfor i perioder selv brug for at få hjælp til at løse sådanne udfordringer. Emic Knowledge Company har specialiseret sig i at coache salgsledere, som desuden understøttes af rette universitets-certificerede kompetencer og erfaringer, således at salgsledere får nemmere ved at identificere underliggende årsager til et vigende salg og via coaching få hjælp til at lægge en effektiv fremadrettet strategi. Start med et kvarters gratis speed coaching og få inspiration til et videre forløb. 

Change Management Coaching

Vi lever i en foranderlig tid hvor alting ændre sig. Teknologier ændre sig, mennesker ændre sig og det samfund vi levere i, er i konstant forandring. Denne konstatering er i særlig grad en udfordring for mange virksomheder. Faktisk er det kun hver tredje virksomhed der får succes med større forandringsinitiativer, ifølge flere studier om emnet. Det er derfor også særligt vigtigt at være opmærksom på dette, når man igangsætter en sådan proces, eller hvis man oplever det ikke går som der var lagt op til, eller hvis man decideret møder større modstand mod forandring. En modstand der f.eks. kan gør sig gældende ift. medarbejdermotivation, resultater og ikke mindst en vigende økonomisk bundlinje. Vores universitetscertificerede kompetencer i Forandringsledelse og Coaching og ikke mindst store erfaring inden for området, gør at vi derfor kan coache ledere til at opnå de ønskede resultater med en større succesrate. Start med et kvarters gratis speed coaching og få inspiration til et videre forløb.

Bøger om coaching

SAGE Publications Coaching and Mentoring for Business. 'I like this book because it is a smooth read with a good critical and question...